”Hur kan illusioner tillfredsställa Guds Son?

Jag går förbi frestelsen att stanna i separationen.

Jag överser drömmen om kroppens och världens betydelse och låter kärleken och friden ersätta rädslan.

Jag lägger ner mina vapen och inser att jag vill hellre vara lycklig än ha rätt.

Kristus finns i var och en av oss. Kristus är den kärlek som binder oss samman i ett, i Guds Son. Gud i mig. Jag i Gud.

”Ingen som vet att han har allt skulle kunna söka efter begränsningar, inte heller skulle han kunna sätta värde på det som kroppen erbjuder.” T 23.IV.9:4