”Jag skall inte använda kroppens ögon idag.”

Att förlåta är att förbise. Att ha överseende. Att se bortom misstaget.

Jag accepterar min broder som han är. Jag accepterar mig själv som jag är.