”Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.”

Jag ser oskuld, jag ser en förlåten värld, jag ser Kristi ansikte när jag väljer att se det.

”Kristus i dig bor inte i en kropp. Ändå är Han i dig. Och därför måste det vara så att du inte är i en kropp. Det som är inom dig kan inte vara utanför. Och det är förvisso så att du inte kan vara åtskild från det som är i ditt livs mittpunkt.” T 25 In.1:1-5

Kärleken som finns i mig bor i formen. Formen ändras men inte kärleken. Jag låter formen förändras och försvinna men behåller kärleken. Kärleken är gränslös, kärleken är evig. Kärleken kan inte definieras av tid och rum.

Kärlek och frihet går hand i hand.