”Låt alla ting vara exakt så som de är.”

Denna lektion handlar om att inte se misstagen, illusionerna över huvud taget.

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.” Bönens sång 2.I.3:3-5

Var rädd om dig själv! Lyssna till Rösten som talar för Gud. Följ den.

Vi säger ofta att vi ska lyssna till kroppen. Det är inte kroppen som talar det är den Helige Ande.

Allt du ser och hör och känner är en spegel av din sanning. Allting är ett samspel.

I min broder ser jag mig själv.