”Mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.”

Jag erkänner vårt Själv. Vi är mycket heliga. Vi är Guds Son!

Vi sträcker ut våra händer för att nå varandra och för att hjälpas åt att vandra vägen hem till Gud.

I kärleken är vi trygga, i kärleken finner vi vårt Själv.

Mitt heliga Själv bor i dig, min broder.

Så många bröder, så många chanser jag har att rädda mig själv. Att vakna upp och se att Kristus, Guds Son bor i oss alla.

”Du som älskas av Honom är ingen illusion, eftersom du är lika sann och helig som Han Själv.” T 23.I.10:1