”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Jag låter inte vädrets makter störa mig och dra in mig i rädslans grepp.

Jag ser att det kraftiga regnet, den starka blåsten och åskan är bara ett sätt för naturen att hela sig själv.

”Världen jag ser är ett vittnesbörd om mitt sinnestillstånd, den yttre bilden av ett inre tillstånd. T 21 In.1:5

Jag vet att min kropp gjordes för att väcka rädsla i mig men med den Helige Andes hjälp kan jag ändra detta syfte.

Jag förlåter mig själv för att jag fastnar i rädslan ibland och inte ser Himlens ljus som stadigt lyser över allting.

”Det kan inte vara så att det är svårt att utföra den uppgift som Kristus utsåg dig till att utföra, eftersom det är Han Som utför den. Och när du utför den kommer du att lära dig att kroppen endast tycks vara medlet för dess utförande.” T 25.I.1:1-2