”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Låt hela världen välsignas med frid genom oss.

Kärleken är vår trygghet.

Endast kärleken är stark eftersom den inte är splittrad.

Vad finns det mer att säga?

Jag vandrar i trygghet och glädje med högburet huvud och fruktar inget ont!