”Mitt heliga sanna seende ser alla ting som rena.”

Jag har lärt mig att döma!

Jag måste medvetet välja att se på ett annat sätt. Jag måste medvetet välja att se allting så som Gud har skapat det – utan synd, oskyldigt och rent.

Om och om igen. Aldrig förtröttas. Träna sinnet i att se renheten. Träna sinnet i att se Kristus i alla jag möter och tänker på.

”Det jag upplever kommer jag att göra uppenbart.

Om jag är utan skuld har jag ingenting att frukta.

Jag väljer att vittna om att jag har accepterat Soningen, inte att jag har avvisat den.

Jag vill acceptera min skuldlöshet genom att göra den uppenbar och dela den med andra.

Låt mig komma med frid till Guds Son från hans Fader.”
T 14.III.3:5-9