”Låt mig inte varsebli några olikheter idag.”

Stäng inga dörrar fastän kroppen vill!

Se alla, se på ett annat sätt. Pröva att överse alla de olika former som egot har hittat på!

Ändra kroppens syfte, sträck ut din hand till din broder och vandra tillsammans med honom hem till Gud. Gud är vår Källa. Han går med oss vart vi än går.

Vi är inte våra kroppar. Kroppen är ett stängsel som vill särskilja oss genom utseende, fingeravtryck och DNA mm

Men vi behöver inte förneka våra kroppar, låt den bli ett medel att hela separationen av våra sinnen. Låt den uttrycka förening, omsorg om varandra, kärlek och frid.

I varje kropp som vi möter eller tänker på finns Guds Son, en del av mig och av dig och av Gud.

Låt ljuset i oss få skina och förena oss.

”Vi övar idag att komma närmare ljuset i oss. Vi tar våra planlösa tankar, och för dem varsamt tillbaka dit där de sammanfaller med alla de tankar vi delar med Gud. Vi skall inte låta dem komma på avvägar. Vi låter ljuset i vårt sinne visa dem vägen hem.”
Lektion 188.9:1-4