”Gud är min tillflykt och trygghet.”

I Gud har jag frid och glädje så att jag kan dela den med alla.

Jag tvättar mina tankar rena från allt som hindrar mig från att känna Guds frid och styrka och glädje.

Jag är inte en kropp, jag låter inte min kropp stänga ute kärleken.

Jag lever i Gud och inte i min kropp eller i mitt ego. I Gud finns min Identitet.

”Vad är Himlen om inte en sång av tacksamhet och kärlek och lovprisning som sjungs av allt som är skapat till sin skapelses Källa? Det heligaste altaret är upprättat där synden en gång troddes vara.” T 26.IV.3:5-6

Jag ger till den Helige Ande allt som kan utsträckas, ett leende, en kärleksfull tanke, en längtan om frid och glädje för oss alla. Jag ber Honom om hjälp med att se kärleken i min broders ögon.