”Låt mig minnas att det inte finns någon synd.”

Synd är vansinne.

Befria mig från vanorna, från allt som lagrats i mitt sinne.

Låt mig födas på nytt varje ögonblick – ren och tom.

Fyll mig med Din Kärlek!

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.” T 20.VI.2:5-6