”Låt mig minnas att mitt mål är Gud.”

Allt är bra. Allt är som det ska vara.

Jag ger inte efter för egots frestelser som vill få mig att känna mig liten och osäker och rädd.

Jag kommer ihåg att friden finns i mitt hjärta där Gud har lagt den. Jag står upp för den, jag står upp för sanningen. Sanningen behöver mig.

Låt mig minnas att jag är ett med Gud, vad mitt syfte är, att mitt mål är Gud, att det inte finns någon synd och att Gud skapade mig.

Jag ger med glädje upp allt som står i vägen för min hågkomst av Gud, för Gud finns i mitt sinne. Jag har inget annat mål än att minnas Gud!

”Dina försvar kommer inte att fungera, men du är inte i fara. Du behöver dem inte. Förstå detta, och de kommer att försvinna.” M 16.6:11-13

Förnuftet kommer att tala om för mig att det enda sättet att undgå förtvivlan är att erkänna den och gå åt andra hållet.