”Låt mig minnas vad mitt syfte är.”

Mitt syfte är att förlåta världen för det jag tror att den är. Det är därför jag är här!

Världen är inte vad jag tror att den är. Världen är ett verk av mitt sinne. Det går att ändra lika lätt som det gjordes, men det kan ta tid, eller det kan ske på en gång.

Jag är världens ljus. Detta är min enda funktion. Förlåtelse är min funktion som världens ljus.

Idag kommer jag ihåg att förlåtelse är mitt enda syfte. Låt mig vara fast besluten att minnas vad jag vill idag. Låt mig komma ihåg att Guds Vilja för mig är förlåtelse och jag har ingen annan vilja än Guds Vilja.

”När du har lärt dig att se på alla utan någon som helst hänvisning till det förgångna, varken hans eller ditt så som du varseblivit det, kommer du att kunna lära dig av det du ser NU.” T 13.VI.2:3

”Mirakler är del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som, när den är fullständig, är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.” Princip nr 25