”Gud är det enda mål jag har idag.”

Vägen till detta mål går genom förlåtelse.

Om jag accepterar målet accepterar jag också medlet att nå målet.

När jag väljer förlåtelsens väg så väcks skönhetens dolda gnista, jag känner fridens lugn och styrka i tacksamhet och i glädje.