”Den här dagen väljer jag att tillbringa i fullkomlig frid.”

Jag vill ha Guds frid! Jag vet att den finns i mitt hjärta. Jag vill ge Guds frid till alla jag möter och tänker på.

Denna helg tillägnar jag Guds frid. Tack för att jag får så många tillfällen att praktisera att ha frid och att ge Guds frid. Vi skall passa våra yngsta barnbarn. Vi ska fira en 17-åring och vi ska träffa vårt äldsta barnbarn som bl a bygger sitt första hus tillsammans med sin kille.

Det handlar om att träna sinnet i att ha frid och att ge frid. Att öva, öva så att det blir en vana att ha och ge frid.

Friden finns redan i mitt sinne där Gud har placerat den. Jag behöver bara påminna mig om det.

Friden finns också i dig, min broder. När jag ser den i dig och erkänner den så ser jag den i mig själv.