”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.”

Tystnad och stillhet fyller mitt sinne. Jag öppnar alla dörrar, blåser bort alla slöjor som hindrar mig från att höra Guds Röst.

Jag är fri och förlåten. Ingenting hindrar mig från att känna kärleken i mitt jublande hjärta.

”Till den du förlåter ges makten att förlåta dig dina illusioner. Genom dina gåvor av frihet ges den till dig.” T 29.III.3:12-13

Jag lyssnar, jag ser
inte med min kropp
utan med mitt Själv
som är förenat med dig och med Gud
jag gör ingenting
jag fyller mig med gudomlig styrka
som jag tar med mig i min vardag.