”Mitt Själv är universums härskare.”

Mitt Själv är förenat med allt och alla och Ett med Gud. Vi hänger alla ihop kära bröder och systrar.

Jag är 100 % ansvarig för det jag ser och tänker och gör. Jag är 100 % ansvarig för allt som händer mig. Jag väljer mina känslor. Jag accepterar min roll som den som bestämmer över mitt sinne.

Jag börjar förstå makten och styrkan i min önskan och jag börjar förstå att det som är starkt nog att göra en värld också kan låta den försvinna.

Tack Helige Ande för all den hjälp jag får, Tack för att jag alltid kan komma till Dig med allt jag inte vill ha och inte förstår.

”Du har nått slutet på en mycket gammal resa, och inser ännu inte att den är över. Du är fortfarande medtagen och trött, och ökendammet tycks fortfarande grumla dina ögon och förblinda dig. Men Han Som du välkomnade har kommit till dig, och vill välkomna dig. Han har väntat länge på att få ge dig detta. Ta emot det nu av Honom, för Han vill att du skall känna Honom. Endast en liten mur av damm står fortfarande kvar mellan dig och din broder. Blås lätt på den med ett lyckligt skratt, och den kommer att falla ihop. Och gå in i den trädgård som kärleken har ställt i ordning åt er båda.” T 18.VIII.13