”Guds Son är min Identitet.”

Älska din nästa som dig själv!

Allt vad jag vill att andra skall göra för mig skall jag göra för dem.

”Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3

Alla är detsamma, lika vackra och likvärdiga i sin helighet.

Jag skriver för att jag älskar att skriva.

Jag ser vad jag tänker. Tankarna är inte så många som förr. De handlar mest om frid och en önskan om frid. De handlar om en önskan att alltid vara som Gud skapade mig, att vara den jag i sanning är, stark i Gud och i Hans gränslösa Kärlek.

Jag vaktar mina tankar och försöker hålla dem rena och kärleksfulla. Jag rättar dem som slinker in och inte hör hemma här.

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.

Vi är alla varandras frälsare. Jag är så tacksam och glad för det.

Endast jag själv kan beröva mig någonting. Jag motsätter mig inte denna insikt, för den är i sanning början till att ljuset bryter fram.”