”Jag behöver ingenting annat än sanningen.”

Vi väntar i glädje och tacksamhet på sanningen.

Den är här nu. Vi bara är. Vi njuter och ser hur allting hänger ihop.

Solen skiner på bron som knyter ihop Väddö med fastlandet. Bron över den stilla viken, vattnet som övergår i himmelen.

Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi ett. Vi har allt vi behöver. Vi har Guds frid.

Det som förenar mig med Guds Vilja finns i mig eftersom det är evigt. Det är vad mitt förnuft säger mig. Det är vad den Helige Ande säger till mig.

”Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde. Ärlighet gäller inte bara det du säger. Ordet betyder egentligen att vara konsekvent. Det finns ingenting du säger som motsäger det du tänker eller gör; ingen tanke motsätter sig någon annan tanke; ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överensstämmelse med något annat ord. Sådana är de sant ärliga. De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå. Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting.” M 4.II.1:3-9