”Låt mig inte se mig själv som begränsad.”

Låt mig se Kristus i min broder så att jag kan se Honom i mig själv.

Låt mig förstå att jag kan rädda världen genom att se på den med Kristi ögon i stället för med de ögon som gjorde världen.

Låt mig vakna upp till det eviga livet av fullkomlig kärlek och glädje.

Jag lägger ner mina vapen, jag följer med, låter mig ledas av Rösten som talar för Gud och inser att jag vet inte bäst som jag ofta trott.

Jag har inga bekymmer. Allt är bra.

”Ditt helande kommer att utsträcka sig, och föras till problem som du inte trodde var dina egna.” T 27.V.9:1

”Mirakler är naturliga. När de inte inträffar har någonting gått fel.” Princip nr 6

Allt går sin gilla gång!