”Förlåtelsen gör slut på allt lidande och all förlust.”

När jag förlåter ser jag allting på ett annat sätt. Det kan tyckas att lidande och förlust inte beror på brist på förlåtelse. Men det är ändå så, förlåtelse är innehållet bakom formen.

När jag förlåter blir världen en plats för glädje, överflöd, barmhärtighet och ändlöst givande.

Det finns ingen annan kärlek än Guds kärlek.

Älska alla utan urskiljning. Älska alla på samma sätt. Älska alla konstant. Älska alla utan grader. Älska alla genom att ge dig själv. Kärlek är min enda känsla. Verklig kärlek är helt opartisk.

Jag är så innerligt tacksam för september då hela naturen bjuder på sin underbara skatt i form av bär och frukt och svamp.