”Det som lider är inte del av mig.”

Jag tar mörkret i mig och går till ljuset! Jag är omgiven av Himlen.

Om och om igen återupplever jag min ”nära döden upplevelse” från 2002 då jag utan kropp stod på tröskeln till Himlen i ett otroligt starkt lysande ljus och bara ville gå in och förenad med allt vara där.

När tanken på separation har ändrats till en tanke på sann förlåtelse, kommer världen att ses i ett helt annat ljus.

Jag är inte en kropp. Jag är inte ett ego.

Jag är ande, jag är fri, jag är som Gud skapade mig.

Det som lider, det som dör, det är inte jag. Varken lidande eller död påverkar den jag är. Min kärlek till Gud och Guds kärlek till mig är Ett.

”De som erbjuder frid åt alla har funnit ett hem i Himlen som världen inte kan förstöra. För det är tillräckligt stort att rymma världen i sin frid.” T 25.IV.4:9-10

Den stilla vägen till Gud ligger öppen, jag följer den med glädje!!!