”Att älska min Fader är att älska Hans Son.”

Älska din nästa som dig själv.

Det är genom kärlek till mina bröder och till mig själv som jag finner min kärlek till Gud.

Tacksamhet fyller mig. En tacksam glädje över att jag är omhändertagen av Gud, min Fader. Jag har allt jag behöver.

Jag behöver inte fundera över vad jag skall göra. Jag får alltid veta det om jag överlämnar frågan till den Helige Ande. Jag väntar tryggt på ett svar och försöker vara lyhörd för Hans tecken.

Låt mig titta på varje ”hat” som finns i mitt sinne och framför allt låt mig se att det är mitt eget. Jag kan inte projicera det på någon annan. Detta är det första steget i att bli av med hatet, med irritationen mm. Jag väljer att älska Din Son, Gud.

”Du kan inte ge till någon annan utan bara till dig själv, och detta lär du dig genom att undervisa.” M In.2:6

”Det finns en plats i dig där det råder fullkomlig frid. Det finns en plats i dig där ingenting är omöjligt. Det finns en plats i dig där Guds styrka bor.” Lektion 47.7:4-6