”Jag är inte i fara någonstans i världen.”

Gud som har oss alla kära finns överallt!

Tack för att Du vakar över oss.

Allt är tecken från Gud, se det, och vakna till detta fantastiska liv som är evigt och är av Gud.

Gud vill att vi ska vara fullkomligt lyckliga och Han skapade oss i kärlek till Sin avbild.

Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens Namn!