”Idag skall jag inte döma någonting som sker.”

Jag låter allting vara som det är.

Jag dömer inte mig själv för att ibland tänka vansinniga tankar.

Jag dömer inte mig själv för att jag inte förstår helheten.

Jag befriar mig från mitt själv.

”Egot kan inte överleva utan att döma, och läggs följaktligen åt sidan.” T 4.II.10:3

Jag vandrar med mina bröder i tystnad. Jag är omgiven av närhet och ljud som är Guds kallelse. Jag följer min broders ljus i andlig gemenskap. Vi är alla på väg hem till Gud! Det kallas pilgrimsvandring och jag är så lycklig över att ha funnit dessa mina bröder.

Idag låter jag skapelsen vara fri att vara sig själv utan att blanda mig i. Jag ber den Helige Ande att hela mitt sinne. Att lösa upp mitt dömande, att låta det försvinna.

”Att göra ogjort är inte din uppgift, men det är du som avgör om du välkomnar det eller ej.” T 21.II.8:5