”I detta heliga ögonblick är frälsningen här.”

Fäst inte så stor vikt vid kroppen!

Se den som ett medel att nå Himlen, att komma hem till Gud. Det är målet.

Allting på jorden är medel och för att de ska funka måste de skötas om.

Ingenting mer och ingenting mindre.

Allting är ljud som kan tolkas som en kallelse från Gud och se allting så som Gud ser det – fullkomligt och helt.

Förlåt allting! Sant seende är att se sin broder utan synd.

”Du kan göra anspråk på det heliga ögonblicket när som helst och var du än vill ha det.”
T 15.IV,4:4

”Förlåtelsen vilar alltid på den som erbjuder den, tills hans ser att han själv inte längre behöver den.” T 27.IV.1:7