”Rädsla är inte rättfärdigad i någon form.”

Hela jorden är full av Guds helighet.

Jag tackar för den, jag tar emot den och lägger den i mitt hjärta.

Det finns ingenting annat att göra än att acceptera allting så som det är, att öppna ögonen, vakna upp och se skönheten i allting. Den är min!

Rädsla är bara en villfarelse.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar.

Allting är en spegel av mitt sinne, av mina tankar.

”Varje hjärtslag skänker mig frid; varje andetag fyller mig med styrka. Jag är Guds budbärare, vägledd av Hans Röst, stödd av Honom i kärlek, och hålls för evigt i stillhet och frid i Hans kärleksfulla Famn.” Lektion 267.1:5-6