”Min Faders helighet är min egen.”

Små världsliga bestyr fyller min dag.

Varvade med stunder då jag lämnar allt och bara är.

En i allt, allt i en tillsammans med min Fader i Himlen och på Jorden.

Jag går till altaret där jag firar Gud.

Jag sjunger den sång som står skriven på altaret.

Jag är inte ensam. Här samlas vi alla som i ett enda hjärtslag i det heliga, vita och oskyldiga ljuset.

Jag gör anspråk på detta ljus i mig och låter inte sanningen döljas av min falska ödmjukhet.

Jag ser detta ljus i mina bröder och inser att detta ljus förenar oss med varandra och med Gud.

Jag ser Kristus i mina bröder och det är en spegling av mig själv.