”Nu vill jag vara som Gud skapade mig.”

Tänk så upptagna vi är med kroppens alla bestyr. Hela vår tid går åt.

Men jag är en gäst och främling här under en tid i en form, jag vet inte varför.

Under denna tid ger jag mina ögon och öron till Kristus i mig och låter Honom leda mig till Gud. Jag lär mig sann varseblivning. Jag vill verkligen vara som Gud skapade mig, jag vill vara Hans Son.

Jag vill stå upp i min härlighet. Låta ljuset i mig skina på alla och allting med Guds frid i mitt hjärta.

Jag kom till världen för att se den värld Kristus vill att jag ser, därför ger jag Honom mina ögon.

”Alla söker efter kärlek, liksom du, men vet det inte om de inte förenar sig med dig i sökandet efter den.” T 14.X.10:5