”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.”

Jag låter inte världens bestyr och egots röst påverka mig.

Jag känner in, väntar på Rösten som talar för Gud och gör sedan det jag ska göra, befriad och fri att följa Guds Vilja.

Det finns ingen annan kärlek än Guds Kärlek. Guds Ord har givits mig och Han lovar mig att jag lycklig och glad och tacksam är på väg hem till Honom.

Jag tränar mitt sinne i att det är jag som bestämmer, jag är kungen i mitt sinne.

Jag överlämnar mitt sinne till den Helige Ande och låter Honom leda mig och jag vet att det blir i kärlekens tjänst. Jag vet att Han är Rösten för mitt eget Själv samtidigt som Han är Rösten som talar för Gud.

”Och på det sättet kommer du att lära dig av Honom hur du skall ersätta din dröm om separation med enhetens faktum. För separationen är endast förnekandet av förening, och rätt tolkad vittnar den om din eviga kunskap om att förening är sann.”
T 12. I.10:5-6