”Gud i sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Min Faders Vilja för mig är enbart lycka.

Så många vi är och ändå inte. Vi är förenade i Jesus Kristus. En som kom hit för att visa oss att vi alla är ett. En som visar oss att vi är en Tanke av Gud. En som visar oss att vi alla är på väg hem till Gud.

Jag är för evigt trygg i Guds famn.

”Du som ibland är ledsen och ibland förargad; som ibland känner att du inte får det som med rätta tillkommer dig, och att dina mest ihärdiga ansträngningar möts med brist på uppskattning och till och med förakt; ge upp dessa dåraktiga tankar!” M 15.3:1