”Fader, idag är jag Din Son igen.”

Jag ser fram emot Himlen.

Tänk så många saker som händer runtomkring i olika former.

Men allt går sin gilla gång. Lugnt och stilla. Ingenting händer egentligen.

Ingenting kan störa min frid.

”Du har anförtrotts världens befrielse från smärta.” Lektion 166.14:6