”Jag låter Gud vägleda mitt liv idag.”

Med ett barns envishet känner jag, tänker jag att Gud finns överallt och kan därför firas överallt i varje ögonblick. Jag behöver inte resa någonstans. Jag drar mig tillbaka och följer Dig, min Fader. Jag överlämnar denna dag till Dig, led mig, tala till mig.

Ord spelar ingen roll, det som spelar roll är att be från hjärtat och inse att det jag ber om får jag.

Jag ber om hjälp med att se de tecken jag får och Gud har givit mig den Helige Ande och Jesus som broar till Honom.

Även om min bön adresseras till min Fader så vet jag att den Helige Ande och Jesus förmedlar den till Gud och också förmedlar svaret till mig. Det är min uppgift här på jorden att se att den Helige Ande och Jesus finns i allt och alla. Ser jag inte det så går jag miste om värdefull information.

Jag tränar, praktiserar i att göra egot ogjort genom att hela tiden erkänna min rädsla, som kan ha många olika former, och se den utan förklädnad.

Den speglar sig i min broder, i mig själv eller något annat och är alltid ett rop på kärlek. Låt mig se det och låt mig ära och fira Guds Sons fullkomliga renhet. Låt mig erbjuda honom liljor och kärlek – inte törnen och rädsla.