”Fader, endast Dig vill jag minnas.”

Mina tankar på konflikt kommer att ersättas med Tankar på frid!!!

Jag lämnar mina skuldkänslor, min rädsla för att inte vara pålitlig, för att inte hålla det jag har sagt och lovat, till den Helige Ande och låter Honom döma dem och låter Honom leda mig ut ur denna konflikt. Jag inser att det är helt ok att ändra sig.

Fader jag kommer till Dig – ödmjuk och ärlig – och ber om hjälp. Jag vet inte vad jag skall göra. Jag vet bara att jag vill vara hos Dig. Min vilja är att komma ihåg Gud och känna Hans Kärlek – det är allt.

Jag behöver inte göra något själv. Lilla Agneta som i hela sitt liv velat vara så duktig, så prestationsinriktad, så pålitlig, som alltid står vid sitt ord och aldrig ändrar sig. Jag överlämnar mig, jag släpper mina tankar på konflikt och låter dem ersättas med Tankar på frid.

”Allt helande är en befrielse från det förgångna.” T 13.VIII.1:1