”Detta är det heliga ögonblicket i min befrielse.”

Jag väntar tyst och stilla, öppen och mottaglig på Guds Röst och lyssnar till vad Den säger:

”allting går sin gilla gång
ingenting spelar någon ”roll”
allting bara är
så blanda dig inte i
ingenting existerar som du tänkte åtskild från Gud”

Jag kommer ihåg att kroppen är ett medel för att uppnå frid. Den är ett kommunikationsmedel för mitt sinne och tar emot och sänder ut de signaler som den får.