”Gud är min Fader, och Han älskar Sin Son.”

Ja, jag är Guds Son, Han är min Fader och Han älskar mig.

Må vi alla hitta tillbaka till denna sanning. Ge mitt sinne Guds frid. Låt mig komma ihåg att jag lever och rör mig i Gud. Gud är mitt liv.

Lyssna till Guds Röst. Han berättar för oss vem vi är, var vi är, att vi alla är förenade i Honom, vi är Hans Son.

Lyssna till denna melodi och sjung med.

”Tiden går således i själva verket bakåt till ett ögonblick som är så gammalt att det ligger bortom all hågkomst, och till och med bortom möjligheten att minnas. Men eftersom det är ett ögonblick som återupplevs igen och igen, och åter igen, förefallet det att vara nu.” M 2.4:1-2

Gå bortom alla hinder för frid, både dem du själv satt upp och de som andra satt upp!