”Gud är med mig. Jag lever och rör mig i Honom.”

Att få vara tillsammans med Dig i frid!

I Riket – Himmelriket – råder fullkomlig visshet om var du är och vad du är. Endast varat lever i Riket, där allt lever tveklöst i Gud.

Hur kan jag glömma detta?

Det var visshet i mitt sinne men har nu bara blivit förmågan att erfara visshet.

Jag tror jag är en kropp. Jag glömmer att jag lever och rör mig i Gud. Gud är nära mig, nära som att andas. Jag tror jag lever i världen men jag lever i Gud.

”Du är ett enda Själv tillsammans med mig, förenad med vår Skapare i detta Själv. Jag ärar dig på grund av Det jag är, och Det Han är Som älskar oss båda som ett.”
Lektion 95.15:3-4