”Ge mitt sinne frid. Låt alla mina tankar vara stilla.”

Jag vet inte vad någonting är till för!

Allt jag har gjort i mitt liv och allt jag fortfarande gör!

Vem är jag? Varför lever jag? Vad spelar allting för roll?

Är det inte att jag skall se att jag är utan skuld. Misstag har jag begått många och kommer säkert att begå många fler. Rätta dem, våga stå för det du gör och omslut alla med kärlek, uteslut ingen.

Låt förlåtelsen visa dig att det du trodde att din broder gjorde mot dig inte har skett.

”Frälsningen är ingenting annat än en påminnelse om att den här världen inte är ditt hem. Dess lagar påtvingas dig inte, dess värderingar är inte dina. Och ingenting som du tror att du ser i den finns verkligen överhuvudtaget.” T 25.VI.6:1-3