”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Jag skall lära mig att behålla Guds frid vad som än händer!

Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.

Stå upp! Våga säga ifrån utan attack! ”Jamsa” inte med. Ha civilcurage.

Jag vänder mig till den Helige Ande och ber om hjälp, lyssnar till Hans Röst och följer den.

Jag känner ingen skuld för att jag vågar säga ifrån när jag tycker att någonting är galet. Och jag lägger inget fördömande i det hela. Man kan faktiskt säga ifrån med kärlek.

” Det enda som behövs för ett helande är att inte vara rädd. De rädda blir inte helade, och kan inte hela. Detta innebär inte att konflikten för evigt måste vara borta ur ditt sinne för att du ska kunna hela. För om den vore det, skulle det inte finnas något behov av helande. Men det innebär faktiskt att du, om så endast för ett ögonblick, älskar utan attack. Ett ögonblick är tillräckligt. Mirakler väntar inte på tiden.” T 27.V.2:8-4