”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag väntar lite, stillar mig själv, finner lugnet i mig själv och ser att alla vill bara väl.

Vad är en ofruktbar tanke?

Den kommer från separationen, från den del i sinnet som inte är helt. Den tror att den är en kropp. Den attackerar och försvarar sig hela tiden. Den är en illusion, och alla dess tankar är förbundna genom illusioner, genom separationen. Jag tillåter inte dessa tankar att komma in i mitt sinne idag. De är inte sanna. De representerar ”the wrong mind”, det felaktiga tankesystemet som jag vill göra mig av med.

Jag går bortom dessa tankar till helheten och sanningen och kärleken. Jag ser inte med kroppens ögon utan med Kristi ögon. Jag ser på min broder, jag omsluter honom med mitt ljus, med min kärlek. Jag erbjuder honom min välsignelse.

Jag tror på kärleken, på helheten, på Gud. Min tro förlåter allting. Jag är fri, fri att frälsa världen. Jag förstår, jag övar, jag applicerar och jag tillämpar dessa tankar vars källa är Gud. Jag är en tanke av Gud – ingenting annat.