”Det kn bara vara min egen tacksamhet jag förtjänar.”

Var emot andra så som du vill att de skall vara mot dig.

Allt du gör, gör du mot dig själv.

Mitt Själv tar fullt ansvar för min frälsning med totalt beroende av Gud.

Mitt själv, mitt ego skall inte blanda sig i.

”Tacka varje del av dig som du har lärt hur den skall minnas dig.” T 13.VII.17:8

Vi vaknar och upptäcker vårt Själv. Jag tackar för det och får även ta emot tack.

Att ge och att få är detsamma.

Sanningen bor i vårt rätta sinne, i vårt Själv. Här bor också den Helige Ande och Gud. Den Helige Ande talar för Gud och för mitt Själv. Jag i Gud, Gud i mig.

”Du kan göra mycket för ditt eget och andras helande, om du i en situation som påkallar hjälp tänker så här:
Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.

Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mig.

Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.

Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.

Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 2.V.A.18