”Det kan bara var mig själv jag korsfäster.”

Förlåtelse är nyckeln till lycka.

Allt jag gör gör jag mot mig själv.

Tänk om vi kunde tillämpa denna ide alltid!

Guds lärare är generösa på grund av Självintresse.

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3

Jag är inte en kropp!

Jag låter inte kroppen begränsa mitt seende. Jag ser den stor het som omger mig.

Jag begränsar inte kärleken genom att stänga in den i en kropp.