”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Allting är tolkningar, antingen egot eller den Helige Andes.

Jag väljer varje sekund vem jag skall lyssna till och följa.

Låt mig välja ett mirakel i utbyte mot mina tankar!