”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Förlåtelse representerar min funktion här. Förlåtelse är min funktions innehåll inte dess form.

Jag frågar den Helige Ande hur jag på bästa sätt kan uttrycka min funktion här. Han svarar mig med att ge mig olika former som jag kan använda här i världen. T ex att sprida glädje och ljus vart än jag går.

”Varje gång du inte är helt glad är det för att du reagerat kärlekslöst mot någon av Guds skapelser.” T 5.VII.5:1

Jag behöver inte bekymra mig om formen i min funktion, bara dess innehåll.

Jag är inte en kropp (en form). Jag är fri. Jag är formlös och inte bunden av form av något slag.

Bortom kroppen finns Självet, Varat, Himlen som är ett och som finns i mig. Det finns ingenting utanför mig. Detta måste jag lära mig.