”Jag är Guds Egen helige Son.”

Jag ser allting på ett annat sätt. Som delar av helheten som alla är lika mycket värda. Som ett enda Själv.

”Guds lärare är generös på grund av Självintresse. Detta syftar emellertid inte på det själv som världen talar om.” M 4,VII.2:1-2

Jag lär mig att skilja på det lilla självet och det Stora Självet.

Jag låter den Helige Ande tala till mitt lilla själv om mitt Stora Själv och hör Honom säga: ”Ande är du, en helig Gud Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

När jag försöker lägga skulden på min broder kommer jag att känna mig skyldig eftersom det är mig själv jag skuldbelägger.

Då försöker jag komma ihåg att be den Helige Ande att byta ut detta ögonblick mot ett heligt ögonblick.