”Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.”

Allting ordnar sig!
Jag väljer. Att det ska vara så svårt att förstå?

Jag kommer som jag är, utan högmod. Jag är bara villig att välja Guds glädje och låta Honom leda mig, Den här världen har ingenting att erbjuda.

Miraklet i det heliga ögonblicket ligger i att låta det vara som det är.

”Du som fortfarande tror att du lever i tiden och inte vet att den är borta, dig fortsätter den Helige Ande att ledsaga genom den oändligt lilla och vettlösa labyrint som du fortfarande varseblir i tiden, fastän den sedan länge är borta.” T 26.V.4:1