”Jag välsignar världen eftersom jag välsignar mig själv.”

Dualitet. Hela världen är baserad på dualitet.

I äktenskapet säger man ”de tu blir ett”. Vilken härlig symbolik!

Jag tar den till mig och gifter mig med hela världen.

Vi delar alla ett enda sinne. Vi är alla delar av Guds Sinne.

Gud i mig. Jag i Gud.

Att ge och att få är samma sak.

Kristus är min broder. I min relation finns världens ljus. Jag behöver bara se det, acceptera det och välsigna det.

”När din kropp och ditt ego och dina drömmar är borta, kommer du att veta att du finns för evigt. Du tror kanske att detta uppnås genom döden, men ingenting uppnås genom döden, eftersom döden inte är någonting. Allt uppnås genom livet, och livet är av sinnet och i sinnet. Kroppen varken lever eller dör, eftersom den inte kan innefatta dig som är livet.” T 6.V.A.1:1-4