”Världens frälsning beror på mig.”

Bortom kroppen
bortom de små särskilda varelserna med namn, personnummer, kön, mm
finns vi som är ett i anden

Vårt uppdrag är att ge Guds gåvor till alla
vi är inte de vi tror vi är
vi är inte en kropp
fastän hela vår tid går åt till att tro det

EKIM ber oss att ge Guds gåvor till världen
vår kärlek, vår tillit, vår vänlighet, vår barmhärtighet, vår förlåtelse

Gud säger till oss: ”är ni redo nu att hjälpa Mig rädda världen.” C 2.9:1