”Guds Namn är mitt arv.”

Skönheten. Glädjen. Tacksamheten. Det enda som spelar någon roll!

Jag är fri. Jag är inte bunden till någonting. Jag är inte en kropp. Jag är Guds Son, jag är som Han skapade mig.

Jag låter sanningen komma in. Jag stör den inte. Jag låter den omfamna varje situation och varje relation. Jag låter den skänka mig frid och jag låter den bli ett heligt ögonblick.

”Mirakler skall väcka tacksamhet, inte vördnad. Du skall tacka Gud för det du verkligen är. Guds barn är heliga, och miraklet ärar deras helighet, som kan vara dold men aldrig förlorad.” Princip nr 31