”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

Jag påminner mig om att jag är förenad med Gud. Jag är fri. Jag är inte en kropp. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Jag ropar på tro. Jag ropar på Gud och Guds Son och den Helige Ande.

Det finns inte något problem i någon situation som tron inte kommer att lösa.

Min tro på min broder i alla lägen!

Men jag ska inte blanda mig i utan låta Rösten som talar för Gud arbeta genom mig.

Jag skall gå in i varje situation med tro på min broder och tron skall ropa på sanningen och ropet skall höras överallt.